Language: English - Svenska

Välkommen till Jokkmokks Taxi!

Vi är ett taxiföretag med både personbilar och handikappanpassade bussar. Vi kör främst persontransporter men också bud. Genom Jokkmokks Taxi kan du beställa taxiresa till och från tåg (stationerna i Gällivare, Murjek och Boden) eller flyg (Lapland Airport i Gällivare och Luleå Airport).

För taxiresa natt och helg, förbeställ din resa mellan klockan 08:00 och 19:00, måndag till fredag.

Jokkmokks Taxi - Telefon: 0971-55120
Jokkmokks Taxi - Telefon: 0971-55120

Besöksadress:
Jokkmokks Taxi
Forsnäsvägen 4
962 31 Jokkmokk

Postadress:
Jokkmokks Taxi
Kvarnbogatan 7
962 32 Jokkmokk

© 2015-2019 Jokkmokks Taxi
Webbproduktion: Laponia Service AB

Language: English - Svenska

Welcome to Jokkmokks Taxi!

We are a taxi business based in Jokkmokk, northern Sweden, with both passenger cars and accessibility-adapted buses. We mostly do transports of people, but also offer parcel deliveries. If you are looking for transport from (and to) local railway stations (Gällivare and Murjek) and airports (Lapland Airport in Gällivare and Luleå Airport).

For taxi transports during nights or weekends, pre-order your trip by calling us atleast one day in advance and during our regular business hours, 08:00 (8:00 AM) and 19:00 (7:00 PM), mondays to fridays.

Jokkmokks Taxi - Telephone: +46 (0) 971-55120
Jokkmokks Taxi - Telefon: 0971-55120

Visiting address:
Jokkmokks Taxi
Forsnäsvägen 4
962 31 Jokkmokk
SWEDEN

Postal address:
Jokkmokks Taxi
Kvarnbogatan 7
962 32 Jokkmokk
SWEDEN

© 2015-2019 Jokkmokks Taxi
Web production: Laponia Service AB